top of page

A sombra do desejo

short film

“The Portuguese call it saudade: a longing for something so indefinite as to be indefinable. Love affairs, miseries of life, the way things were, people already dead, those who left and the ocean that tossed them on the shores of a different land – all things born of the soul that can only be felt.” — Anthony De Sa

A sombra do desejo (The shadow of desire) 2018 in co-operation with Lore Mechelaere. This is a poetic series about Fernanda, a Portuguese woman, who is trapped in the world of saudade, an emotional state characterized by a mix of sadness and melancholy. Progressively, she gets withdrawn from reality and clings to her memories until she can no longer distinguish between past and present. Recapturing the balance becomes her task.

A sombra do desejo

kortfilm

“De Portugezen noemen het saudade: een verlangen naar iets dat zo onbepaald is dat het ondefinieerbaar is. Liefdesaffaires, ellende van het leven, de manier waarop dingen waren, mensen die al dood waren, degenen die vertrokken en de oceaan die hen aan de kust van een ander land gooide - alle dingen die uit de ziel zijn geboren en die alleen kunnen worden gevoeld. " — Anthony De Sa

A sombra do desejo (De schaduw van het verlangen) 2018 in samenwerking met Lore Mechelaere. Een poëtische reeks over Fernanda, een Portugese vrouw, die gevangen zit in haar eigen gevoelswereld van saudade, een emotionele toestand gekenmerkt door een mix van weemoed en melancholie. Ze isoleert zich steeds meer in de realiteit en klampt zich vast aan haar herinneringen. Ze komt terecht in een toestand waarin ze zelf het onderscheid niet meer kan maken tussen heden en verleden. Het (terug) vinden van een evenwichtige balans in haar leven blijft een opgave.

bottom of page