top of page

1917

When the rays of morning sun start breaking through the mist shrouding the left bank of the Schelde, the material vestiges of war scattered all around the flat expanses of the polder landscape become visible. In 1917, the German occupation forces  built more than 200 cement bunkers between the villages of Steendorp and Vrasene (Belgium). Local inhabitants were forced to provide land and labor for the construction of the bunkers. The troops expropriated timber and bobbed wire from farmers and civilians to reinforce trenches and to construct extra impediments. Today, this bunker line is a protected monument belonging to the patrimony of the Flemish Community. Preserving this heritage has an enormous cultural significance. The historic events occurred here call for a solemn contemplation about the values of tolerance and solidarity. The confrontation with the materiality of the military past evokes a transforming experience. The early morning sun gives a mysterious atmosphere to the 1917 series. The total silence hangs over the place. The light is so different just when the dawn is about to break.

1917

Als de zon opkomt, de mist langzaam wegtrekt boven het uitgestrekte polderlandschap op de linker-Scheldeoever, wordt het tastbare van de oorlog stilaan zichtbaar. Tussen Steendorp en Vrasene werden in 1917 meer dan 200 betonnen bunkers gebouwd in opdracht van Duitse bezettingstroepen. Grondeigenaars werden verplicht om toegang te verlenen tot hun landbouwgronden en de plaatselijke bevolking werd verplicht tewerkgesteld om te helpen aan de bouw van deze robuuste bunkers. Hout om de bestaande loopgraven te stutten en prikkeldraad voor extra hindernissen werden opgeëist bij de boeren en burgers. Momenteel is deze bunkerlinie beschermd als monument door de Vlaamse Gemeenschap. Het in stand houden van dit erfgoed heeft in de eerste plaats  een belangrijke culturele waarde. De historische informatie ervan roept op tot bezinning. Basiswaarden als verdraagzaamheid en solidariteit moeten gekoesterd worden. De tastbare confrontatie met het militaire verleden is nog steeds een aangrijpend beeld. De vroege ochtendstralen zorgen in deze reeks 1917 voor een mysterieuze sfeer. Het is er stil, het licht is zoveel anders als de dag nog moet beginnen.

bottom of page