top of page

Inside

The series Inside illustrates the bond between man/nature-living beings, using the colour range of the human body as a point of reference.  A haptic experience which allows the spectator, in a recognizable and personal way, to infiltrate into a continually evolving world.

Inside

Met de serie Inside wordt de band tussen mens, natuur en de levende wezens geïllustreerd, met behulp van het kleurbereik van het menselijk lichaam als referentiepunt. Een haptische ervaring waarmee de toeschouwer op een herkenbare en persoonlijke manier kan infiltreren in een zich voortdurend ontwikkelende wereld.

bottom of page