top of page

Blind Spot

Blind Spot refers to the universal fact that every person has a blind spot.

This place lacks photo-receptors, so no visual information can be received. Here we are essentially blind, but we do not experience this as such.

Our brains complete the missing piece of the image by the surrounding information. This proves that the brain is capable of filling things in for us.

 

Blind Spot is analogous to this fact. It is a search for different techniques and processes of image-making,

that adress the wonderful interaction between looking and imagining.

Blind Spot

Blind Spot verwijst naar het universele feit dat elke persoon een blinde vlek heeft. 

Op deze plek ontbreken fotoreceptoren waardoor er geen visuele informatie wordt ontvangen. Hier zijn we in essentie blind, doch ervaren we dit niet zo.

Onze hersenen vullen het ontbrekende deeltje van het beeld aan door middel van de omringende informatie. Hiermee is ook bewezen dat de hersenen in staat zijn dingen voor ons in te vullen. 

 

Blind Spot treedt in analogie met dit gegeven. Het is een zoektocht naar verschillende technieken en processen van beeldvorming,

die aanspraak maken op de wonderlijke wisselwerking tussen kijken en verbeelden. 

-

bottom of page